-------------- ===== ---------------

ST JOSEPH'S COLLEGE

Darjeeling :: Dist - Darjeeling :: West Bengal :: Email : info@sjcdarjeeling.edu.in

  To Downlaod the payment slip or to update the payment status for previously made transaction/s click on the below link.

भुक्तान स्लिप डाउनलोड गर्न वा पहिले गरिएको लेनदेनको लागि भुक्तानी स्थिति अपडेट गर्न तलको लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस् |